FIFA test za proveru fizičke spremnosti

Za sudije i sudije pomoćnike

Prvi deo

Šprint 6 x 40m - pauza 90 sekundi (pauza 90 sekundi vraćajući se na start)

Norma - uslova za:

 1. Sudiju - trči 6,4 sekunde
 2. Sudiju pomoćnika - trči 6,2 sekunde

Drugi deo

Trčanje 10 krugova sa hodanjem oko fudbalskog terena.

Norma uslova za:

 1. Sudiju - trči 150 metara za 30 sekundi (hodati 50 metara za 40 sekundi)
 2. Sudiju pomoćnika - trči 150 metara za 30 sekundi (hodati 50 metara za 45 sekundi)

 

Comments (3) Posted to Generalna 12/22/2009 Edit

Provera fizičke spremnosti

Provera fizičke spremnosti

Fizička spremnost sudije postiže se redovnim treninzima koje organizuju udruženja sudija opština. Treninzis u obavezni. Provere fizičke spremnosti obavlja se najmanje dva puta godišnje, a sprovodi je KUS udruženja, preko svoje komisije od najmanje tri člana. Provera je obavezna za sve sudije na listama svih stepena takmičenja. KUS udruženja može povremeno da vrši proveru fizičke spremnosti sudija iz svoje nadležnosti, kada oceni da za to ima potrebe.

Provera fizičke spremnosti sudija vrši se po testu koji na predlog KUS-a utvrđuje izvršni odbor udruženja. Pre nego što pristupi provere fizičke spremnosti sudija mora biti lekarski pregledan od srane zdravstvene komisije udruženja. Sudija koji ne zadovolji na proveri fizičke spremnosti, ima pravo provere fizičke spremnosti posle 30 dana. Ukoliko na ponovnoj proveri ne zadovolji skida se sa liste tog stepena takmičenja.

Comments (3) Posted to Generalna 12/22/2009 Edit

Seminari sudija

Seminari sudija

Stručno usvršavanje sudija postiže se putem plenarnih sastanaka, seminara, provere teorijske i fizičke spremnosti. Sudija je obavezan da se stalno stručno usavršava i da prati inovacije u Pravilima igre i uvek ispoljava potpunu fizičku spremnost.

Izvršni odbor Udruženja preko KUS-a priprema i organizuje plenarne sastanke za sve sudije. Seminari se održavaju najmanje dva puta godišnje za sve sudije sa liste određenog stepena takmičenja. Na seminarima se osim provere znanja iz Pravila igre vrši provera zdravstvene i fizičke spremnosti sudija. 

Comments (8) Posted to Generalna 12/22/2009 Edit

Sticanje zvanja sudije u inostranstvu

Sticanje zvanja sudije u inostranstvu

Na zahtev organizacije fudbalskih klubova naših radnika u inostranstvu nadležni organ Izvršnog odbora udruženja saveza organizuje ispite za sudije treće kategorije.

Sudija koji je položio ispit u inostranstvu, pred komisijom nadležnog organa udruženja, ili nadležnog organa nacionalnog saveza - člana FIFA, po povratku u zemlju postaje sudija matičnog udruženja fudbalskih sudija po mestu prebivalšta, u zvanju koje je, do tada, stekao.

Sudiji koji se zbog školovanja, ili rada, nalazi u inostranstvu, na njegov zahtev, izvršni odbor udruženja nadležnog saveza će dati saglasnost da tamo sudi, ako je fudbalski savez te zemlje član FIFA.

Comments (0) Posted to Generalna 12/22/2009 Edit

Ispiti za zvanje sudije treće kategorije

Ispiti za zvanje sudije treće kategorije

Zvanje sudije se stiče putem ispita. Program za polaganje ispita je jedinstven za teritoriju Republike Srbije i Udruženja, koga utvrđuje udruženje - škola za fudbalske sudije.

Ispit za sudiju može polagati kandidat koji nije mlađi od 16 godina i stariji od 26 godina u vreme prijave za ispit. Kandidat za sudiju mora biti primernog vladanja, postojanih moralno - sportskih i karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Pripremu kandidata za ispit sprovode opštinska i gradska udruženja sudija po programu škole za fudbalske sudije.

Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo ispita se sastoji u proveri teorijskog znanja iz Pravila igre i propisa FSS, koji se odnose na Pravila i obaveze u vezi sa organizacijom i sprovođenjem fudbalskih takmičenja. Teorijski deo se sastoji obradom testa koji sadrži 20 pitanja i traje 60 minuta. Kandidat koji od ovg broja pitanja ne bude ima 16 tačnih odgovora, nije položio ispit i ne poziva se na usmeni deo ispita.Практични део испита се састоји у провери практичног знања у суђењу утакмица пред комисијом, коју образује орган надлежног удружења судија. Praktični deo ispita se sastoji u proveri praktičnog znanja u suđenju utakmica pred komisijom, koju obrazuje organ nadležnog udruženja sudija. Ispizna komisija vodi zapisnik o ispitu.

Comments (14) Posted to Generalna 12/22/2009 Edit

Kategorizacija sudija

 

Kategorizacija sudija

Sudije se dele na stalne i privremene. Stalne sudije se dele prema stažu, stručnoj spremnosti i kvalitetu vršenja dužnosti u kategorije sudija.

Spremnost za suđenje utakmica određenog stepena takmičenja potvrđuje se položenim ispitom za zvanje sudije te kategorije. Sudija može biti preveden samo za jednu kategoriju i ne može biti vraćen u nižu kategoriju.

Kategorizacija se vrši dva puta godišnje. Sudija podnosi molbu - prijavu za polaganje ispita za višu kategoriju, sa svim dokumentima predviđenim ovim Pravilnikom matičnom Udruženju sudija do 30.juna, odnosno 31. decembra, s tim da se potrebna dokumentacijadostavi ispitnoj komisiji udruženja najkasnije u roku od 30 dana. Staž u novoj kategoriji teče od dana položenog praktičnog dela ispita tj. od datuma uspešno položene suđene poslednje ispitne utakmice.

Prevođenje sudija iz privremenog u zvanje stalnog sudije i prevođenje iz niže u višu kategoriju, vrši se na osnovu odredaba ovog pravilnika.

Comments (10) Posted to Generalna 12/22/2009 Edit

Pravilnik o sudijama i suđenju FS Srbije

Opšti deo

 

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja organizovanja fudbalskih sudija i instruktora Udruženja sudija Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: Udruženje); obezbeđenja; usavršavanja; napredovanja; obaveza i duđnosti sudijskog kadra, kao i druga pitanja od značaja za delovanje i organizovanje rada Udruženja, u vezi sa sudijama i suženjem Srpske lige, Prve lige i Super lige Srbije.

 

Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadatakaunapređenja suđenja i sprovođenja stručne i opšte politike fudbalskog sporta i razvoja stručnih kadrova – sudija, u opštinskim, okružnim, područnim, regionalnim,pokrajinskim, grada Beograda i Republičkom udruženju sudija, formiraju se stručni organi čiji se delokrug rada i zadataka reguliše Statutima tih Udruženja u skladu sa Statutom Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: FSS) i njihovih teritorijalnih fudbalskih saveza čiji je član tog Udruženja sudija. 

Comments (3) Posted to Generalna 12/22/2009 Edit

Pravilo 17- Udarac iz ugla

Pravilo 17 – Udarac iz ugla

            Udarac iz ugla je jedan od načina nastavljanja igre. Pogodak se može postići direktno iz udarca iz ugla, ali u protivnička vrata. Udarac iz ugla se dosuđuje kada:
 • Cela lopta koju je dotakao igrač odbrambene ekipe, pređe preko poprečne linije, bilo po zemlji, bilo u vazduhu, a da nijepostignut pogodak saglasno sa pravilom 10.

Izvođenje

 • Lopta se postavlja unutar kružnog luka najbliže ugaone zastavice
 • Koplje sa zastavicom na uglu terena ne sme se pomerati
 • Protivnički igrači se moraju nalaziti najmanje 9,15 metara od ugaonog luka dok lopta ne bude u igri
 • Loptu stopalom upućuje igrač napadačke ekipe
 • Lopta je u igri kada se udari i krene
Izvođač ne sme dva puta da igra loptu sve dok je ne dodirne drugi igrač.

Comments (0) Posted to Generalna 12/21/2009 Edit

Pravilo 16 - Udarac sa vrata

Pravilo 16 – Udarac sa vrata

            Udarac sa vrata je jedan od načina nastavljanja igre. Pogodak se može postići direktno iz udarca sa vrata, ali u protivnička vrata. Udarac sa vrata se dosuđuje kada:
 • Cela lopta koju je poslednji dodirnuo igrač napadajuće ekipe, pređe preko poprečne linije, bilo po zemlji, bilo u vazduhu, a da nije postignut pogodak saglasno pravilu 10.

Izvođenje

 • Lopta se upućuje stopalom sa bilo kog mesta u prostoru vrata od strane igrača odbrambene ekipe
 • Protivnički igrači moraju ostati izvan kaznenog prostora dok lopta ne bude u igri
 • Izvođač ne sme drugi put da odigra loptom dok je ne dotakne drugi igrač
Lopta je u igri kada je direktno upućena izvan kaznenog prostora.

Comments (9) Posted to Generalna 12/01/2009 Edit

Pravilo 15 - Ubacivanje

Pravilo 15 – Ubacivanje

            Ubacivanje je jedan od načina nastavljanja igre. Pogodak se ne može direktno postići iz ubacivaja. Ubacivanje se dosuđuje:
 • Kada lopta potpuno pređe uzdužnu liniju po zemlji ili u vazduhu
 • Na mestu gde je lopta prešla uzdužnu liniju
 • Protivničkoj ekipi igrača koji je poslednji dodirnuo loptu.

Izvođenje

            Izvođač u trenutku oslobađanja lopte:
 • Licem je okrenut prema terenu
 • Stoji delom oba stopala bilo na uzdužnoj liniji bilo na zemlji sa strane uzdužne linije
 • Drži loptu obema rukama
 • Ubacivanje lopte od pozadi i iznad glave.
Izvođač ne sme ponovo da dotakne loptu dok je drugi igrač ne dodirne. Svi protivnički igrači moraju se nalaziti najmanje dva metra od mesta gde se vrši ubacivanje.

Comments (6) Posted to Generalna 12/01/2009 Edit

Pravilo 14 - Kazneni udarac

Pravilo 14 – Kazneni udarac

            Kazneni udarac će se dosuditi protiv ekipe koja u sopstvenom kaznenom prostoru, i dok je lopta u igri, učini jedan od deset prekršaja za koji se dosuđuje slobodan udarac. Pogodak se može postići direktno iz kaznenog udarca. Dozvoljava se dodatno vreme da se kazneni udarac izvede na kraju svke polovine ili na kraju svakog dela kod produženja utakmice.

Položaj lopte i igrača

            Lopta:
 • Postavljena na tačku za kazneni udarac
Igrač koji izvodi kazneni udarac:
 • Jasno indentifikovan
Vratar ekipe koja se brani:
 • Ostaje na svojoj poprečnoj liniji, licem prema izvođaču, između stubova vrata dok se lopta ne udari
Svi ostali igrači osim izvođača se nalaze:
 • U granicama terena za igru
 • Izvan kaznenog prostora
 • Iza tačke za kazneni udarac
 • Najmanje 9,15 metara od tačke za kazneni udarac

Sudija

 • Neće dati znak za izvođenje kaznenog udarca dok igrači ne zauzmu položaj u skladu sa ovim pravilom
 • Odlučiće kada se podrazumeva da je udarac izveden

Izvođenje

 • Izvođač kaznenog udarca stopalom upućuje loptu napred
 • On nema pravo da igra loptom dok je ne dodirne neki drugi igrač
 • Lopta je u igri kada se udari i krene napred
Kada se kazneni udarac izvodi za vreme normalnog toka igre ili u vremenu koje je produženo u prvoj polovini ili na kraju utakmice radi izvođenja ili ponovnog izvođenja kaznenog udarca, pogodak je postignut ako, pre nego što lopta pređe između stubova i ispod prečke:
 • Lopta udari jedan ili oba stuba vrata i/ili prečku i/ili vratara.

Prekršaji / kazne

Ako sudija da znak za izvođenje kaznenog udarca i pre nego što je lopta u igri dogodi se jedna od sledećih situacija:Igrač koji izvodi kazneni udarac prekrši pravila igre:
 • Sudija će dopustiti izvođenje
 • Ako lopta uđe u vrata udarac se ponavlja
 • Ako lopta ne uđe u vrata, sudija zaustavlj igru i utakmicu nastavlja indirektnim slobodnim udarcem za odbranbeni tim sa mesta gde je prekršaj učinjen.
Vratar prekrši pravila igre:
 • Sudija će dopustit izvođenje
 • Ako lopta uđe u vrata, pogodak se priznaje
 • Ako lopta ne uđe u vrata, udarac se ponavlja.

Comments (2) Posted to Generalna 11/23/2009 Edit

Pravilo 13 - Slobodan udarac

Pravilo 13 – Slobodni udarac

Vrste slobodnih udaraca

            Slobodni udarci su direktni i indirektni. Kod direktnog kao i kod indirektnog udarca lopta mora biti nepokretna u trenutku kada se udari stopalom i izvođač ne sme da je dodirne drugi put dok je nije dodirnuo drugi igrač.

Direktan slobodan udarac

 • Ako lopta direktno uđe u protivnička vrata pogodak se priznaje
 • Ako je iz direktnog slobodnog udarca lopta direktno upućena u sopstvena vrata, dosudiće se udarac iz ugla za protivnički tim.

Indirektan slobodan udarac

Znak sudije

Sudija označava indirektan udarac dizanjem svoje ruke gore iznad glave. On će zadržati svoju ruku u tom položaju dok se udarac ne izvede i dok lopta ne dodirne drugog igrača ili izađe iz igre.

Lopta ulazi u vrata

Pogodak se može priznati samo ako lopta kasnije dodirne drugog igrača pre nego što uđe u vrata.
 • Ako je indirektni slobodni udarac upućen dirktno u protivnička vrata, dosudiće se udarac sa vrata
 • Ako je indirektni slobodni udarac upućen u sopstvena vrata, dosudiće se udarac iz ugla za protivnički tim.

Izvođenje slobodnog udarca (vrši se stopalom)

Slobodan udarac u kaznenom prostoru

Direktan ili indirektan slobodan udarac u korist odbrambene ekipe:
 • Svi igrači protivničke ekipe nalaziće se najmanje 9,15 metara od lopte
 • Svi igrači protivničke ekipe nalaziće se izvan kaznenog prostora dok lopta ne bude u igri
 • Lopta je u igri čim je direktno izašla iz kaznenog prostora u teren za igru
 • Slobodan udarac dosuđen u prostoru vrata izvodi se sa bilo kog mesta u tom prostoru.
Indirektan slobodan udarac za napadajuću ekipu:
 • Svi protivnički igarči najmanje 9,15 metara od lopte dok lopta ne bude u igri, osim ako se nalaze na poprečnoj liniji između stubova vrata
 • Lopta je u igri kada se udari stopalom i krene
 • Indirektan slobodan udarac dosuđen u prostoru vrata izvodi se sa linije prostora vrata koja je paralelna sa poprečnom linijom sa mesta koje je najbliže mestu gde se prekršaj dogodio.
Slobodan udarac van kaznenog prostora:
 • Svi protivnički igrači su 9,15 metara od lopte dok lopta ne bude u igri
 • Lopta je u igri kada se udari stopalom i krene
Slobodan udarac se izvodi sa mesta gde se prekršaj dogodio.

Comments (4) Posted to Generalna 11/17/2009 Edit

Pravilo 12 - Prekršaji i nesportska ponašanja

Pravilo 12 – Prekršaji i nesportska ponašanja

            Prekršaji i nesportska ponašanja kažnjavaju se na sledeći način:

Direktan slobodan udarac

            Direktan slobodan udarac se dosuđuje protivničkom timu ako igrač učini bilo koji od šest prekršaja na način koji sudija ocenjuje kao nepažljiv, bezobziran ili upotrebom prekomerne snage:
 • Udari ili pokuša da udari nogom protivnika
 • Saplete ili pokuša da saplete protivnika
 • Skače na protivnika
 • Napada protivnika
 • Udari ili pokuša rukom da udari protivnika
 • Gura protivnika.
Direktan slobodan udarac isto tako dosuđuje se protivničkom timu ako igrač učini bilo koji od sledeća četiri prekršaja:
 • Uklizava na protivnika da dođe u posed lopte pa napravi kontakt
 • Drži protivnika
 • Pljune na protivnika
 • Namerno dodirne loptu rukom.
Direktan slobodan udarac će se izvesti sa mesta gde se prekršaj dogodio.

Kazneni udarac

            Kazneni udarac će se dosuditi ako je bilo koji od deset gornjih prekršaja učinio igrač u sopstvenom kaznenom preostoru, bez obzira na položaj lopte pod uslovom da je u igri.

Indirektan slobodan udarac

Indiraktan slobodan udarac će biti dosuđen u korist protivničke ekipe ukoliko vratar, unutar svog kaznenog prostora načini bilo koji od sledeća četiri prekršaja:
 1. Ako koristi više od šest sekundi dok kontroliše loptu rukama, pre nego što je pusti iz svo poseda
 2. Ako ponovo dodirne loptu rukama pošto se oslobodi njenog poseda, a da pritom loptu nije dodirnuo bilo koji drugi igrač
 3. Ako rukama dodirne loptu pošto mu je istu namerno stopalom uputio njegov saigrač
 4. Ako rukama dodirne loptu pošto je primi direktno iz ubacivanja od strane njegovog saigrača.
Indirektan slobodan udarac se takođe dosuđuje u korist protivničke ekipe, ukolikoigrač, po mišljenju sudije:Igra na pasan načinSprečava kretanje protivnikaSprečava vratara da loptu vrati u igruUčini bilo kakv prekršaj koji predhodno nije spomenut u pravilu 12, zbog koga je igraprekinuta, da bi se izrekla opomena ili da bi igrač bio isključen.Indirektan slobodan udarac će se izvesti sa mesta gde se prekršaj dogodio.

Prekršaji koji se kažnjavaju opomenom

            Igrač će biti opomenut i pokazaće mu se žuti karton ako učinibilo koji od sledećih sedam prekršaja:
 1. Kriv zbog nesportskog ponašanja
 2. Negoduje rečima ili pokretima
 3. Učestano krši pravila igre
 4. Odlaže nastavljanje igre
 5. Ne poštuje propisanu razdaljinu kod nastavljanja igre iz udarca iz ugla, slobodnog udarca ili ubacivanja
 6. Uđe ili ponovo uđe u teren za igru bez sudijine dozvole.
 7. Namerno napusti teren za igru bez sudijine dozvole
Zamenik ili zamenjen igrač biće opomenut i pokazaćemu se žuti karton ako učini bilo koji od sledeća tri prekršaja:
 1. Kriv zbog nesportskog ponašanja
 2. Negoduje rečima ili pokretima
 3. Odlaže nastavljanje igre

Isključenje

            Igrač, zamenik ili zamenjeni igrač će biti isklučen sa terena za igru i pokazaćemu se crveni karton ako učini bilo koji od sledećih sedam prekršaja:
 1. Kriv za ozbiljan prekršaj igre (grubost)
 2. Kriv za nasilno ponašanje
 3. Pljuje na protivnika ili na neko drugo lice
 4. Ako protivničkoj ekipi spreči pogodak ili očiglednu priliku za pogodak, igrajući namerno rukom
 5. Koji protivničkom igraču, koji se kreće prema protivničkoim vratima, spreči očigledno povoljnu priliku za pogodak, prekršajem koji se kažnjava slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem
 6. Upotrebljava nepristojne, uvredljive ili pogrdne reči ili gestove
 7. Dobije drugu opomenu na istoj utakmici
Igrač, zamenik ili zamenjeni igrač koji je isključen mora da napusti blizinu terena za igru i tehnički prostor.

Comments (0) Posted to Generalna 11/15/2009 Edit

Pravilo 11 - Ofsajd

Pravilo 11 – Ofsajd

Ofsajd položaj

            Biti u ofsajd položaju nije samo po sebi prekršaj. Igrač se nalazi u ofsajd položaju kada:
 • Je bliži protivničkoj poprečnoj liniji od lopte i pretposlednjeg igrača.
Igrač se ne nalazi u ofsajd položaju kada je:
 • Na sopstvenoj polovini terena
 • U istoj visini sa predposlednjim protivničkim igračem
 • U istoj visini sa dva poslednja protivnička igrača.

Prekršaj

            Igrač u ofsajd položaju se kažnjava samo ako se, u trenutku kada je saigrač dodirnuo ili odigrao loptu, prema mišljenju sudije, aktivno uključuje u igru:
 • Ometanjem igre
 • Ometanjem protivnika
 • Izvlačeći prednost iz ovog ugla.

Nije prekršaj

            Nije prekršaj ofsajda kada igrač primi loptu direktno:
 • Iz udaraca sa vrata
 • Iz ubacivanja
 • Iz udarca iz ugla.

Prekršaji / kazne

            Za svaki prekršaj ofsajda, sudija dosuđuje protivničkoj ekipi indirektan slobodan udarac koji treba da bude izveden sa mesta gde je učinjen prekršaj.

Comments (4) Posted to Generalna 11/10/2009 Edit

Pravilo 10 - Pogodak

Pravilo 10 – Pogodak

Postizanje pogotka

            Pogodak je postignut kada cela lopta pređe preko porečne linije, između stubova vrata i prečke, pod uslovom da pre toga nije učinjen nikakav prekršaj od strane ekipe u čiju korist je postignut.

Pobednička ekipa

            Ekipa koja ostvari veći broj pogodaka za vreme utakmice je pobednik. Ako obe ekipe postignu jednak broj pogodaka, ili ako nijedan pogodak nije postignut, utakmica je neršena.

Pravila takmičenja

            Kada je pravilima takmičenja odrađeno da se posle neređene utakmice ili nerešnog skora u dve odigrane utakmice mora dobiti pobednički tim, dozvoljene su samo sledeće procedure koje je odobtio Međunarodni Bord:
 • Pravilo pogodaka u gostima
 • Produžeci
 • Udarci sa tačke za kazneni udarac.

Slavljenje pogotka

            Dozvoljeno je igraču da pokazuje svoju radost kada postigne pogodak, ali slavljenje nesme da bude preterano. Igrač mora biti opomenut:
 • Ako po mišljenju sudije, čini pokrete koji su izazovni, podrugljivi ili razdražujući
 • Ako se penje na zaštitnu ogradu oko terena da proslavi pogodak koji je postignut
 • Ako skida svoj dres, ili pokriva glavu dresom da bi proslavio pogodak.
Napuštanje terena kod proslavljanja pogotka samo po sebi nije prekršaj za opomenu, ali neophodno je da se igrači što je pre moruće vrate na teren.Od sudija se očekuje da u ovim situacijama deluju preventivno i razumno.

Comments (1) Posted to Generalna 11/04/2009 Edit


Around here

Categories

Moji linkovi

Generalna

Feeds