Seminari sudija

12/22/2009

Seminari sudija

Stručno usvršavanje sudija postiže se putem plenarnih sastanaka, seminara, provere teorijske i fizičke spremnosti. Sudija je obavezan da se stalno stručno usavršava i da prati inovacije u Pravilima igre i uvek ispoljava potpunu fizičku spremnost.

Izvršni odbor Udruženja preko KUS-a priprema i organizuje plenarne sastanke za sve sudije. Seminari se održavaju najmanje dva puta godišnje za sve sudije sa liste određenog stepena takmičenja. Na seminarima se osim provere znanja iz Pravila igre vrši provera zdravstvene i fizičke spremnosti sudija. 

0 Comments Add your own

Leave a Reply

Dodaj komentar

Zapamti me


Around here

Categories

Moji linkovi

Generalna

Feeds